tabelaoriginal
За нас Услуги Контакти Пунктове Повече информация

Коректност и Професионализъм

"Ние разчитаме на знанията и компетентността, които сме изградили във времето."

Преглед консулт ООД е специализирана в извършване на технически прегледи на Моторни превозни средства - леки автомобили, дву и три-колесни мотоциклети, таксита, товарни автомобили и автобуси. Пунктовете ни в Бургас и Варна са лицензирани с най високата категория V-та и е място за изършване на прегледи на Технотест. Ние разчитаме на знанията и компетентността които сме изградили във времето. Пунктовете ни в Бургас и Варна залагат на млад екип, бързо и компетентно обслужване на нашите клиенти.

No Периодични технически прегледи Категория Цена
с ДДС
1. Лек автомобил М1, М1G 55 лв.
2. Таксиметров автомобил М1, 55 лв.
3. Ремарке до 750 кг. О1 40 лв.
4. Ремарке до 3.5 т. О2 40 лв.
5. Товарен автомобил до 3,5т. N1 60 лв.
6. Товарен автомобил до 12т. N2 80 лв.
7 Товарен автомобил над 12т. N3 85 лв.
8. Ремарке/Полуремарке над 3,5т. О3, О4 75 лв.
9. Автобус до 21 места M2 80 лв.
10. Автобус над 21 места М3 90 лв.
11. За МПС с инсталирани газови/метанови уредби Всички +5 лв.
12. Преглед по СЕМТ Всички 120 лв.
Прегледи по АДР
1. Влекач, Автомобил цистерна Периодичен преглед 312 лв.
2. Полуремарке, Полиремарке цистерна Периодичен Преглед 312 лв.
3. Влекач Първоначален прелгед 312 лв.
4. Полуремарке Първоначален преглед 312 лв.
5. Автомобил цистерна, Полуремарке цистерна Първоначален прелгед 360 лв.
6. Водна проба Цистерна с 1 клетка 180 лв.
7. Водна проба Цистерна с 2 клетки 252 лв.
8. Водна проба Цистерна с 3 клетки 336 лв.
9. Водна проба Цистерна с 4 и над 4 клетки 420 лв.

Пътните превозни средства подлежат на преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:

1. Превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките – преди изтичане на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;автобусите и таксиметровите автомобили - на всеки 6 месеца;

2. Леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категории М2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите – на всеки 6 месеца;

3. Превозните средства от категории N2 и N3, О2, О3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;

4. Линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории О2, О3 и О4 – всяка година;

5. Ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg - на всеки две години.

При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:

· свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; (голям и малък талон ); може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация;

· задължителна застраховка "Гражданска отговорност";

· документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;

· при първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС газова уредба се представя и протокол за монтиране на газова уредба.

АКТУАЛНО

Снимка на тресачките

На 20.05.2023 по наредба №32 се въвеждат тресачки с цел проверка на ходова част на товарни автомобили и автобуси над 3.5 тона

СНИМКИ

Снимка на пункт за технически прегледи Снимка на ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ Снимка на преглед консулт Бургас

Свържете се с нас:

Адрес:Бургас ул. "Ген. Владимир Вазов" №14 - 0877 717 783

Адрес:Бургас ул.Вая №2 - 056 990 138

Адрес:Бургас Бул. Генерал Владимир Вазов 8-10 - 0877 734 511

Адрес:Варна ПЗ Метро, местност Атанас Тарла , УПИ II-6, кв. 27 - 0883 609 438

Управител: 0883 453 243

Управител 0877 729 701

Имейл: unitest@abv.bg

Test Consult - Бургас

Годишен Технически Пункт Автотрафик

Видове Прегледи:

Мотори, леки автомобили, товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, автобуси, ADR, АГУ.

Адрес:

Бургас ул. "Ген. Владимир Вазов" №14

Телефон:

0877 717 783

Годишен Технически Пункт Лукойл

Видове Прегледи:

Леки автомобили, товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, автобуси, ADR, АГУ.

Адрес:

Бургас ул.Вая №2

Телефон:

056 990 138

Годишен Технически Пункт Aliance

Видове Прегледи:

Мотори, леки автомобили, товарни автомобили до 3.5 тона, туристически ремаркета.

Адрес:

Бургас Бул. Генерал Владимир Вазов 8-10

Телефон:

0877 734 511

Test Consult - Варна

Годишен Технически Пункт Варна

Видове Прегледи:

Мотори, леки автомобили, товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета, автобуси, ADR, АГУ.

Адрес:

Варна ПЗ Метро, местност Атанас Тарла , УПИ II-6, кв. 27

Телефон:

0883 609 438